Change font size

Increase size Decrease size Revert styles to default

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Cabaj-Čápor

Aktuality

Liturgický kalendár
Liturgické čítania na dnesSlovenské omše

 


Ochrana osobných údajov

 

Dozvedieť sa viac ... 


Pochod za život

 

pochod
Dozvedieť sa viac ... 

Úvodná stránka

 

 

 

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!


Vitajte na internetovej stránke farnosti Cabaj - Čápor,

              želáme Vám požehnaný deň

 

 

 

 

 

FARSKÉ  OZNAMY  ŠIESTA  VEĽKONOČNÁ NEDEľa  09.05.2021
                                                

 

Pondelok 17:30
Čápor

Mons. Ladislav Belás
Utorok 17:30
Cabaj

Alfréd Hoppe
Streda
17:30
Čápor

Za farníkov

Štvrtok

7:30
Čápor

 

Za farníkov
17:30 Cabaj Poďakovanie za zdravie vnúčatiek a detí
Piatok 17:30
Čápor

 

Za farníkov
Sobota
- - -

 


Nedeľa
7:30
Čápor

 

Za farníkov
  9:00 Cabaj

Pavol, Margita, Elena, Štefan, Božena,
    Miroslav a starí rodičia z oboch strán

10:30 Čápor

rodiny Štefana a Anny


 
Stále platí dišpenz KBS od fyzickej účasti na sv. omšiach! Sledujeme ich v médiách.
Od 19.04.2021 sú dovolené bohoslužby za účasti verejnosti...
Spovedanie: pondelok až piatok 1/2 hod. pre sv. omšou.
Čistenie kostola: Cabaj č. 8, Čápor č. 9.

 

 

 

 

FARSKÉ  OZNAMY  SIEDMA  VEĽKONOČNÁ NEDEľa  16.05.2021
                                                

 

Pondelok 14:00
Cabaj

Božena Kĺbiková, pohrebná
17:30 Čápor

manžel, 18 výročie
Utorok 17:30
Cabaj

Stanislav Kubáň
Streda
17:30
Čápor

Gabriel Kuna

Štvrtok

17:30
Cabaj

rodina Ondrisková
Piatok 17:30
Čápor

Ján a Helena Ballayoví, syn Daniel a dcéra Darina
Sobota
- - -

 


Nedeľa
7:30
Čápor

Daniel Kováč, rodičia a súrodenci
  9:00 Cabaj

rodina Koppánová a Vrbiaková

10:30 Čápor

 

Za zdravie a Božie požehnannie
  a ochranu Panny Márie pre rodinu Blažekovú


 
Stále platí dišpenz KBS od fyzickej účasti na sv. omšiach! Sledujeme ich v médiách.
Od 19.04.2021 sú dovolené bohoslužby za účasti verejnosti...
Spovedanie: pondelok až piatok 1/2 hod. pre sv. omšou.
Čistenie kostola: Cabaj č. 9, Čápor č. 1.

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie na stránke

Nezabudnite na blízkych

Dnes : Gertrúda
Zajtra : Bernard