Change font size

Increase size Decrease size Revert styles to default

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Cabaj-Čápor

Erb farnosti

 
Obsah hlavy štítu pripomína, že farnosť sa nachádza v nitrianskej diecézy. Jeho erb sa skladá z niektorých symbolov prevzatých z erbu diecézy: osobitého dvojramenného kríža a hlaholicových písmen z mien vierozvestov sv. Cyrila a Metoda.
Dvojramenné váhy sú jedným z heraldických atribútov sv. Michala archanjela, patróna farského kostola v Čápore, spolu so symbolom Najsvätejšej Trojice, patrocínia filiálneho kostola v Cabaji.

 

 

Erb farnosti 

 

Vyhľadávanie na stránke

Nezabudnite na blízkych

Dnes : Gertrúda
Zajtra : Bernard