Change font size

Increase size Decrease size Revert styles to default

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Cabaj-Čápor

Kňazi pochádzajúci z farnosti

Duchovné osoby z Čápora:

Július Machovič
Narodený: 11. februára 1838, bol synom čáporského organistu
Ordinovaný: 17. októbra 1880
•        vyštudoval v ostrihomskom seminári, po skončení štúdia bol dva roky kaplánom
1883  v prímasovej kancelárii ako ceremoniár, archivár, notár
1889  arcibiskupov tajomník
1893  farárom v Tvrdošovciach /tárdos – kedd/
1913  kanonikom v Ostrihome
1920  generálnym vikárom kardinála Jána Černocha 
1922  získal titul prepošta
1929  generálnym vikárom kardinála Justiniána Serédyho

Mons. Ľudovít Baláži
Narodený: 5.2. 1920 v Cabaj – Čápore
Ordinovaný: 29.6.1946 v Nitre
Pôsobil:
1946-1948   kaplán Valaská Belá
1948-1950   kaplán Divina
1948-1950   zastupovanie v Brodne, Selci, Močenku
1950-1952   bol väznený v Bratislave a v Leopoldove
1952-1953   kaplán Papradno
1953           kaplán Považská Bystrica
1953-1957   kaplán Rajec
1957           administrátor Rajec
1957–1990  administrátor Krásno nad Kysucou – vo farnosti postavil novú farskú budovu a vo filiálke Zborov n. Bystricou postavil nový kostol.
1973–1990  dištriktuálny dekan
1980           získal titul monsignor 
1990–2005  administrátor Ivanka pri Nitre -vo farnosti postavil novú farskú budovu
2005           na odpočinku v Cabaj – Čápor


Duchovné osoby z Cabaja:

Andrej Cabaj
Pokrstený: 30. októbra 1696
1715   prijatý do seminára v Nitre medzi prvými jeho bohoslovcami 
1726   farárom v Drietome. 
1735   zomiera vo veku 39 rokov / ochorel a cestou domov zomrel /

Ján Liliom
Pokrstený: 24. novembra 1700
1715          prijatý do nitrianskeho seminára bol ako 15 ročný 
•                študoval na gymnáziu u piaristov v Nitre, teologické v Trnave  
•                ako kňaz účinkoval v Jasenici
1732          farár v Ilave
1735          farár v Dubnici
1735-1739  farár v Salakúze (dnešné Podhorany)

Izidor Cabaj
Narodený: 28.januára 1714 v Cabaji
1737          stáva sa mníchom kamaldulom v kláštore na Zobore 
30.4.1762   zomiera v kláštore v Majku, v Maďarsku 

František Illéš
•         zeman , teológiu študoval v trnavskom seminári sv. Vojtecha
1727   sa stal bakalárom filozofie
1728   magistrom filozofie
1742   pôsobil ako kňaz v Klíži, odtiaľ neskôr odišiel do Tŕnia v rožňavskej diecéze

Andrej Ciprián
1757   prijatý do budínskeho seminára 
1763   kaplánom v Bojniciach.
1765   farárom vo Veľkých Uherciach
1776   včlenený do Banskobystrickej diecézy
1791   jeho stopa sa stráca. Najskôr umrel. 

Jozef Illéš
Pokrstený: 25.marca 1770
6.10.1795 bol prijatý do rádu piaristov
Ordinovaný: 18.augusta 1799
•                   vyučoval na viacerých piaristických gymnáziách, napríklad v roku 1808 v Nitre
1846–1849     žil chorý v kláštore v Nitre
6.apríla 1849   zomrel v Bratislave v nemocnici Milosrdných bratov

Marián Briška
Narodený: 30.8.1945 v Rišňovciach
Ordinovaný: 9.6.1974, 16.júna 1974 slávil primičnú svätú omšu
Pôsobil:
1974–1975   kaplán Bytča
1975–1980   kaplán Bánovce nad Bebravou
1980–1983   kaplán Bošany
1983–1985   kaplán Papradno
1985–1986   administrátor Horná Mariková
1986-           na invalidnom dôchodku Pezinok (duchovný rehoľných sestier)

Mgr. Cyril Lieskovský
Narodený: 4.10.1963 v Nitre,
Ordinovaný: 19.6.1993 v Terchovej
Pôsobil:
1993–1995   kaplán Krásno nad Kysucou
1995–2001   administrátor Štiavnik
2001–2003   administrátor Malá Hradná
2003–2004   uvoľnený na 1 rok pre Focolare – Lopiano (Taliansko)
2004–2005   kaplán Trenčín – juh
2005            administrátor Nitrianske Rudno
2008–2012   dištriktuálny sekretár
2010–2012   farár v Nitrianskom Rudne

2012–2017   farár v Palárikove

2017-2020    farár v Michale nad Žitavou

                  zomrel 13.01.2020 v Bratislave

Mgr. Kamil Lieskovský
Narodený: 20.6.1966 v Nitre
Ordinovaný: 18.6.1994
Pôsobil:
1994–1996   kaplán Žilina - najsvätejšia Trojica
1996–1999   administrátor Nitra - Dolné mesto
1999–2009   administrátor Klokočov
2009–2012   administrátor Červený kameň 

2012–          farár v Martine

2012–          dištriktuálny dekan

Mgr. Tibor Tasáry
Narodený: 10.novembra 1956
Ordinovaný: 14.6.1997
Pôsobil:
15.06.1997   kaplán Topoľčianky
01.07.1998   kaplán Vrbové
15.06.1999   administrátor Dolné Plachtince
01.04.2003   administrátor Blesovce
01.07.2006   administrátor Unín

Mgr. Stanislav Lieskovský
Narodený: 15.9.1969 v Nitre
Ordinovaný: 12.6.1999 v Bratislave v Dóme sv. Martina
Pôsobil:
1999   kaplán Piešťany
2000   kaplán Stará Turá, Bratislava
2002   farár Jablonica

?        Dvorníky nad Váhom

Mgr. Milan Vrbiak
Narodený: 19.november 1960
Ordinovaný: 2001
Pôsobí v Českej republike:
Sezemice   administrátor
Býšť          administrátor excurrendo
Dašice        administrátor excurrendo

sekretár vikariátu Pardubice

 

Vyhľadávanie na stránke

Nezabudnite na blízkych

Dnes : Gertrúda
Zajtra : Bernard