Change font size

Increase size Decrease size Revert styles to default

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Cabaj-Čápor

Sr. Filemona

Sr. Filemona, Mária Babková

 

 

Narodená:                             06. 09. 1928              Čápor 

Vstup:                                    07. 04. 1948              Ivanka pri Nitre

Prvé sväté sľuby:                 08. 12. 1954              Trutnov

Doživotné sv. sľuby:            21. 11. 1960              Jindřichovice pod Smrkem

Zomrela:                                07. 02. 2013              Ivanka pri Nitre

 

Rodičia sestry Filemony – Ján a Helena, rodená Arpášová, boli jednoduchými maloroľníkmi. Svoje bohatstvo mali v deťoch, ktorých im Pán Boh požehnal sedem. Z piatich synov im dvaja dospelí zahynuli počas vojny. S najmladším bratom Viliamom mala sestra Filemona hlboký milujúci vzťah až do vysokého veku.

Základnú školu absolvovala v rodnej dedine Čápor a tu prijala aj sviatosť krstu v roku 1928 a sviatosť birmovania v roku 1939.

Ako dvadsaťročná požiadala mladá Mária o prijatie do Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre a toto jej rozhodnutie sa uskutočnilo 7. 4. 1948. Avšak už po dvoch rokoch - ako novicka bola spolu s ostatnými sestrami internovaná v Trutnove, kde pracovala vo fabrike Texlen ako robotníčka. V Trutnove zložila i svoje prvé rehoľné sľuby v decembri roku 1954. Tri roky pracovala vo fabrike, potom sa v roku 1957 dostala do Ústavu sociálnej starostlivosti v Jestřebí, neskôr do Domova dôchodcov v Jindřichovicích pod Smrkem na Liberecku, kde pracovala ako sanitárka.

Okrem tejto práce bolo jej veľkou záľubou šitie a výroba paramentov. Šitiu sa s láskou venovala aj po návrate na Slovensko v roku 1969. Najskôr pôsobila jeden rok v Levoči a nasledujúcich 34 rokov (1970 – 2004) pracovala v paramentike v Zlatých Moravciach.

Sestra Filemona mala milú, tichú povahu, žiarila z nej vnútorná radosť a vyrovnanosť. Bola ochotná všade a kedykoľvek pomôcť a bola pritom milá a vtipná. Aj keď kvôli zdravotným problémom bola už od roku 1969 na polovičnom invalidnom dôchodku a takmer celý život trpela na zažívacie ťažkosti, nikdy sa nesťažovala. Na prípadné otázky ohľadom jej zdravia odpovedala s úsmevom a humorom.

Od roku 2010 sa jej zdravotné problémy stupňovali, až zostala pripútaná na lôžko. Tichosť a trpezlivosť jej však zostala do konca života. Posilnená sviatosťou pomazania chorých a sprevádzaná modlitbami sestier odovzdala dňa 7. februára svoju dušu trojjedinému Bohu, ktorému zasvätila celý svoj život.

 

Vyhľadávanie na stránke

Nezabudnite na blízkych

Dnes : Gertrúda
Zajtra : Bernard