Change font size

Increase size Decrease size Revert styles to default

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Cabaj-Čápor

Aktuality

Liturgický kalendár
Liturgické čítania na dnesSlovenské omše

 


Ochrana osobných údajov

 

Dozvedieť sa viac ... 


Pochod za život

 

pochod
Dozvedieť sa viac ... 

Úvodná stránka

 

 

 

 

 

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!


Vitajte na internetovej stránke farnosti Cabaj - Čápor,

želáme Vám požehnaný deň

 

 

 

FARSKÉ OZNAMY  dVADSIATA DEVIATA  NEdEľa  V CEZROČNOM  OBDOBÍ  18.10.2020

 

 

Pondelok 8:00
Čápor

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Evu
Utorok 8:00
Čápor

Ján Vajzer, 11. výr., rod. a st. rod. z oboch strán
Streda
8:00
Čápor

Pavol, Margita, Božena, Miroslav, Helena, Štefan,...

Štvrtok

8:00
Čápor

Štefan Kolompár, Mária, syn Štefan a rod.z.o.str.
Piatok 8:00
Čápor

 

Za farníkov
15:30 Čápor Sobášny obrad: Lukáš Novák a Mária Rusňáková
Sobota
- - -Nedeľa
10:30
Čápor

Albína Slížová
 Spovedanie: pondelok až piatok 1/2 hod. pred sv. omšou za osobitných podmienok

Kostol v Čápore upratuje skupina č. 1  v Cabaji  - - -

Od 15.10.2020  sa budú konať bohoslužby len v Čápore v počte do 6 osôb !!!
Sv.omše sledujeme v médiách a modlime sa za uzdravenie sveta.

 

 

 

 

FARSKÉ OZNAMY  TridSIATA   NEdEľa  V CEZROČNOM  OBDOBÍ  25.10.2020 
Pozastavené verejné slávenie bohoslužieb

 

 

Pondelok - - -
Čápor

Rozália a Michal Karoli
13:00 Cabaj

Pohrebný obrad: Elena Tencerová
Utorok - - -
Čápor

Jozef Révay, rodina Révayová a Koppánová
Streda
- - -
Čápor

Terézia Jakubíková a Rudolf

Štvrtok

- - -
Čápor

 Michal Pavlík, Margita a deti
Piatok - - -
Čápor

Helena a Karol Kĺbikoví a ich rodičia
Sobota
- - -
Čápor

Na úmysel Ordinára
Nedeľa
- - -
Čápor

Štefan a Anna a všetci zomrelí z rodiny
 Oznam KBS: V čase zákazu vychádzania od 24.10.2020 do 1.11.2020 je pozastavené

verejné slávenie bohoslužieb. Vaše úmysly budú slávené neverejne!!!


Sv.omše sledujeme v médiách a buďme zodpovední. 

Vyhľadávanie na stránke

Nezabudnite na blízkych

Dnes : Klára
Zajtra : Simona a Šimon