Change font size

Increase size Decrease size Revert styles to default

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Cabaj-Čápor

Aktuality

Liturgický kalendár
Liturgické čítania na dnesSlovenské omše

 


Ochrana osobných údajov

 

Dozvedieť sa viac ... 


Pochod za život

 

pochod
Dozvedieť sa viac ... 

vdp. Róbert Stenchlák

V období od 4.7.2005 do 1.7.2009 pôsobil v našej farnosti ako výpomocný duchovný,   rodák zo Skalitého   PaedDr. RÓBERT STENCHLÁK. Narodil sa 4.8.1973 v Čadci, ordinovaný bol 27.6.1998. Pôsobil ako kaplán v Oščadnici, neskôr v Rajci, v Bánovciach nad Bebravou, v Diviakoch nad Nitricou. V rokoch 2001 - 2005 bol administrátorom farnosti Nitrianske Rudno. V roku 2005 prišiel do Cabaja - Čápora a v roku 2009 odchádza do farnosti Komjatice, kde pôsobí dodnes (apríl 2014).

Pán kaplán je veľmi priateľský, veselý človek, rád pracoval s mládežou, deťom sa prihováral prostredníctvom detských svätých omší. Je rečou priamy, vie vystihnúť podstatu problému, rád spieva (jeho veľkonočný chválospev zaplnil celý chrám). Jeho špecialitou bolo varenie, rád prekvapil nejakým dobrým a chutným receptíkom.

Dostali sme kaplána po mnohých rokoch, bol to pre nás vzácny čas, a tak po krátkej aklimatizácii sme s ním urobili tento rozhovor, ktorý bol zverejnený vo Farských listoch v septembri 2005.

Mohli by ste nám povedať niečo viac o sebe, odkiaľ pochádzate, koľko máte súrodencov? Pochádzam od poľských hraníc, kde sa kedysi pašovali kone, ale nebojte sa, ja nie som pašovaný. Narodil som sa v Čadci na Kysuciach a mojou domovinou je obec Skalité. Mám dve mladšie sestry.

Ako sa vo Vás zrodila túžba stať sa kňazom? Priblížte nám, prosím, Vaše doterajšie pôsobiská. Ako sa vo mne zrodila túžba stať sa kňazom? Malo to dlhé trvanie, prvý zrod bol na ZŠ, čo som si myslel, že hádam prejde, ale neprešlo. Pominula sa i doba, ktorá by tomuto zrodu nepomohla a ja som slobodne mohol študovať. Celé moje povolanie bol malý zázrak.

Za kňaza som bol vysvätený v Korni 1998 pánom kardinálom Korcom. Po vysviacke som bol dva mesiace kaplánom v Oščadnici, desať mesiacov v Rajci, jeden rok v Bánovciach nad Bebravou, rok v Diviakoch nad Nitricou a odtiaľ som šiel do Nitrianskeho Rudna za farského administrátora, kde som pôsobil štyri roky a po štyroch rokoch som tu.

Čo vo Vás povolanie kňaza zmenilo?

Kedysi som si myslel, že dokážem zmeniť svet, ale teraz chápem, že mojím najväčším povolaním je zmeniť seba. Svet zakomponovať do svojho života a potom čakať, že keď zmením seba, začne sa postupne meniť aj okolie. Veď keď si zoberieme Matku Terezu, ktorá bola malou útlou ženou a dokázala zmeniť veľa. Tým, že pracovala sama na sebe, dokázala meniť svoje okolie a urobila veľkú ryhu v dejinách tohto sveta.

Ktorý zo svätých je Vám blízky a oslovuje Vás ?

Každý jeden svätec sa stal svätcom, pretože zostal verný svedomiu. Svedomie je najtajnejšie miesto stretnutia s Bohom. Ak ho ja na stretnutí vo svätyni počúvam, stávam sa svätý, pretože plním božiu vôľu, nie svoju ľudskú. Tých, ktorí ma oslovujú, je veľa. Sv. František, Matka Tereza, páter Pio. Dokázali ma osloviť tým, že už počas života pochopili, že majetok oproti Božej sláve je ničím a preto sa ho dokázali už tu na zemi vzdať. Kto príliš lipne na majetku a stal sa jeho jediným zmyslom života, keď prichádza smrť, veľmi plače. Je mu ľúto, že všetko to tu musí zanechať. A zatiaľ nepoznám ani jedného majetného človeka, ktorý by si dokázal užiť ten majetok v plnej miere už počas života. Lebo život je tak krátky, že si ho mnohí bohatí ľudia nedokážu ani len užiť.

Počuli sme , že veľmi dobre varíte. Patrí varenie medzi Vaše záľuby?

Moje varenie je skôr z núdze cnosť. Otec chodil na týždňovky, mama pracovala a sestry boli malé. Varenie preto pripadlo mne. Podľa mňa nie je umenie navariť z množstva materiálu, ale umenie je navariť takpovediac z ničoho. Spracovať plody zo záhrady a špajze - to je umenie. Veľmi dôležité je využívať dary, ktoré sú doma. Veľa sa dá dosiahnuť jednoduchosťou. Najväčším umením je v kuchyni zapojiť fantáziu, na to sa mnohokrát zabúda.

 

Za rozhovor ďakuje Magdaléna Jeníková r. Farkašová

 

Pán kaplán nám zostane v pamäti ako veselý človek, ktorý vie priamo povedať aj to, čo sa len šušká.

Je to jeho vzácny dar, s ktorým sa mu niekedy ťažko kráča životom. Máme ho radi a prajeme mu na nových pôsobiskách veľa radosti zo stretnutia s ľuďmi, v ktorých žije Ježiš Kristus a ktorí mu budú dobrými pomocníkmi na jeho ceste.

 

Pane Ježišu,   večný Veľkňaz, zachovaj nášho duchovného otca Róberta, svojho sluhu,

v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde mu nikto nemôže uškodiť.

Zachovaj bez poškvrny jeho posvätené ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho najsvätejšieho Tela.

Zachovaj bez poškvrny jeho ústa, ktoré sú zvlažované tvojou predrahou Krvou.

Zachráň ho od všetkej pozemskej nákazy.

Daj mu moc, aby premieňal srdcia, ako premieňa chlieb a víno.

Žehnaj jeho prácu, aby prinášala hojný úžitok a udeľ mu korunu večnej slávy. Amen.

 

Vyhľadávanie na stránke

Nezabudnite na blízkych

Dnes : Klement
Zajtra : Emília