Change font size

Increase size Decrease size Revert styles to default

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Cabaj-Čápor

Aktuality

Liturgický kalendár
Liturgické čítania na dnesSlovenské omše

 


Ochrana osobných údajov

 

Dozvedieť sa viac ... 


Pochod za život

 

pochod
Dozvedieť sa viac ... 

Schönstattské hnutie

Pobožnosť putovných svätyniek
  Je to pastoračná iniciatíva Schönstattského hnutia. Panna Mária sa vydáva na cestu k ľuďom, k rodinám prostredníctvom putovného obrazu Trikrát obdivuhodnej Matky a Kráľovnej Schönstattu. Táto pobožnosť začala v roku 1950 v Brazílii a rozšírila sa do celého sveta. V súčasnosti putujú státisíce putovných obrazov v 110 krajinách sveta a zapojených je niekoľko miliónov ľudí. Na Slovensko prišla táto iniciatíva kurióznym spôsobom až z Austrálie v r. 1994. V našej farnosti máme 3 putovné obrazy v okruhoch po 12 ľudí resp. rodín. Cieľom tejto iniciatívy je, aby sa rodina duchovne spojila v spoločnej modlitbe raz za deň počas jedného týždňa. Nie sú predpísané žiadne modlitby. Doporučuje sa však aspoň jeden desiatok ruženca. Panna Mária putuje z rodiny do rodiny vo farnosti na jeden týždeň v 3 mesačných intervaloch. Rodina sa zaväzuje prijať Pannu Máriu do svojho domova min. na 1 rok – približne 3 návštevy. Panna Maria takto šíri v rodinách atmosféru lásky a učí láske k Bohu a medzi sebou. Z celého sveta je dokumentovaných veľa skúseností, obrátení a aj telesných či duchovných uzdravení na príhovor Trikrát obdivuhodnej Matky a Kráľovnej Schönstattu.

Niečo o Schönstattskom hnutí
  Schönstattské hnutie vzniklo v roku 1914 v Schönstatte (slovenský preklad - Krásne miesto) v mestečku Vallendar v Nemecku. Zakladateľ, páter Josef Kentenich, tu v malej kaplnke spolu so svojimi žiakmi - bohoslovcami uzavrel zmluvu lásky s Pannou Máriou. 

  Počas krátkej doby sa k prvej malej skupine pridali ďalší a dielo sa postupne začalo šíriť aj za nemecké hranice. Dnes pôsobí v päťdesiatich krajinách sveta a z malej kaplnky sa stalo vyhľadávané putovné miesto. 
  Nosnou myšlienkou charizmatickej činnosti pátra Kentenicha bolo: “s Máriou, skrze Krista v Duchu svätom k Otcovi". Členovia Schönsttatského hnutia prijímajú Pannu Márii do svojho života ako Matku a Vychovávateľku a ako vzor kresťanského života. Panna Maria nás učí poznávať Božiu lásku vo veľkých i malých udalostiach, v radostiach i bolestiach nášho života. Učí nás mať praktickú vieru v Božiu prozreteľnosť a na Božiu lásku odpovedať - modlitbou, dobrou prácou, skutkami lásky, celým svojim životom. Vlastnou sebavýchovou kresťan rastie v zrelú kresťanskú osobnosť a tak prispieva
k náboženskej a mravnej obnove sveta

  Zakladateľ veril, že každý človek má v Božích očiach nesmiernu cenu a podľa svojej originality tiež špecifické osobné poslanie. K splneniu tohto poslania členovia Schönsttatského hnutia čerpajú potrebné milosti z schönsttatských kaplniek – svätýň (pútnické miesta), kde je možné zažiť zvláštne obdarovanie Pannou Máriou tromi milosťami: darom domova, vnútornej premeny a apoštolskej plodnosti. 

 

Púť farníkov na pútnické miesto Rokole v Čechách 28.7.2007.

 

 

Púť farníkov na pútnické miesto Rokole v Čechách 19. - 21.6. 2009. 

 

 

 

Vyhľadávanie na stránke

Nezabudnite na blízkych

Dnes : Klement
Zajtra : Emília