Change font size

Increase size Decrease size Revert styles to default

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Cabaj-Čápor

Aktuality

Liturgický kalendár
Liturgické čítania na dnesSlovenské omše

 


Ochrana osobných údajov

 

Dozvedieť sa viac ... 


Pochod za život

 

pochod
Dozvedieť sa viac ... 

Sviatosť krstu

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213). 

 

Krst dieťaťa

Nahlásiť krst môže len rodič dieťaťa v kancelárii farského úradu. Potrebným dokladom je rodný list dieťaťa, ktorý prineste so sebou. V našej farnosti krstíme vo farskom kostole druhú a poslednú nedeľu v mesiaci po tretej sv. omši asi o 11:30 hod.

Kňaz môže pokrstiť dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v jeho farnosti. Ak nemá trvalé bydlisko v jeho farnosti, je potrebné, aby si rodičia dieťaťa vyžiadali „prepustenie ku krstu“ z farnosti v ktorej majú trvalé bydlisko do farnosti kde  budú krstiť.

Na krst si prineste krstnú košieľku; krstnú sviecu; plienku na utretie hlavičky  dieťaťa po krste.

Krst staršieho dieťaťa

Ak je Vaše dieťa v 3. ročníku základnej školy a ešte stále nie je pokrstené, krst mu môže byť vyslúžený pred slávnosťou Prvého svätého prijímania. Podrobnosti Vám budú vysvetlené na farskom úrade.

Krst dospelého

Ak sa chcete dať pokrstiť ako dospelý, treba sa prihlásiť na fare. Príprava na krst (katechumenát) trvá približne 2 roky. Krst býva udelený na Veľkonočnú vigíliu (Bielu sobotu). Zároveň vám bude vyslúžená aj sviatosť birmovania a prvé sv. prijímanie. Bližšie informácie sa dozviete od kňaza.

Podmienky a požiadavky pre výber krstných rodičov:

1. Vyberá si ho krstenec, jeho rodičia alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár, alebo vysluhovateľ krstu.
2. Musí byť na to schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.
3. Má mať dovŕšený 16. - ty rok života.
4. Musí byť pobirmovaným katolíkom, ktorý už prijal Eucharistiu a má viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú prijal.
5. Nesmie mať uložený alebo vyhlásený žiadny kanonický trest.
6. Nesmie byť rodičom krstenca. (Porov. kán. 874 CIC)

 

Vyhľadávanie na stránke

Nezabudnite na blízkych

Dnes : Klement
Zajtra : Emília