Change font size

Increase size Decrease size Revert styles to default

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Cabaj-Čápor

Aktuality

Liturgický kalendár
Liturgické čítania na dnesSlovenské omše

 


Ochrana osobných údajov

 

Dozvedieť sa viac ... 


Pochod za život

 

pochod
Dozvedieť sa viac ... 

Sviatosť manželstva

Boh, ktorý stvoril človeka z lásky, povolal ho aj k láske, ktorá je základným a vrodeným povolaním každej ľudskej bytosti. Lebo človek je stvorený na obraz a podobu Boha, ktorý sám „je Láska“ (1 Jn 4, 8. 16). Keďže ho Boh stvoril ako muža a ženu, ich vzájomná láska sa stáva obrazom absolútnej a večnej lásky, ktorou Boh miluje človeka. V očiach Stvoriteľa je ona dobrá, veľmi dobrá. A táto láska, ktorú Boh požehnáva, je určená, aby bola plodná a aby sa uskutočňovala v spoločnom diele ochrany stvorenia: „Boh ich požehnal a povedal im: ,Ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju'“ (Gn 1, 28). (KKC 1604). 

 „Preto muž opustí svojho otca a svoju matku a priľne k svojej manželke a budú jedným telom.“ (Gn 2, 24).

 

Záujem o sviatosť manželstva nahláste aspoň tri mesiace vopred na farskom úrade (FÚ) termín a čas sobáša. V prípade, že neskôr zmeníte jeho termín, alebo čas, resp. ho stornujete, túto zmenu oznámte na FÚ. Hneď pri nahlásení termínu je potrebné na FÚ spísať cirkevnú zápisnicu.

K tomu budete potrebovať tieto doklady:

·         Ak ste neboli pokrstený v našej farnosti, je potrebné vyžiadať krstný list z farnosti, kde ste boli pokrstený. Krstné listy nesmú byť viac ako 3 mesiace staré.

·         Ak ani jeden so snúbencov nemá trvalý pobyt v Cabaj - Čápore, jeden zo snúbencov si potrebuje vypýtať od svojho farára licenciu na sobáš.

·         Zároveň porozmýšľajte o tom, koho si zavoláte ako svedkov pri uzatváraní manželstva. O svedkoch potrebujete nasledujúce údaje: meno a priezvisko, presnú adresu a rodné číslo. V prípade, že svedok je iný štátny príslušník, namiesto rodného čísla uveďte dátum narodenia. Svedok musí mať dovŕšených 18 rokov (nemusí byť pokrstený).

·         Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.

·         Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“. 

Po predložení týchto dokladov v kancelárii, sa môže spísať sobášna zápisnica.

Po spísaní cirkevnej zápisnice navštívte štátnu matriku v Cabaj Čápore kde si zoberte OP a rodné listy.

·         v prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste)

·         štátny sobášny list si môžete vyzdvihnúť na Matričnom úrade po uzavretí manželstva.

 

Vyhľadávanie na stránke

Nezabudnite na blízkych

Dnes : Klement
Zajtra : Emília