Change font size

Increase size Decrease size Revert styles to default

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Cabaj-Čápor

Aktuality

Liturgický kalendár
Liturgické čítania na dnesSlovenské omše

 


Ochrana osobných údajov

 

Dozvedieť sa viac ... 


Pochod za život

 

pochod
Dozvedieť sa viac ... 

Sviatosť pomazania chorých

Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba povzbudzuje ich, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovym utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu. (KKC, 1499)

Pomazanie chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti. Môže sa opakovať, ak sa chorému zhorší zdravotný stav.

Pomazanie je vhodné prijať i v prípade odchodu do nemocnice z dôvodu vážneho zdravotného stavu. Nejde o posledné pomazanie - "teda rozlúčku so životom", ako sa mnohí domnievajú.

Sviatosť vysluhujem:

individuálne - doma alebo v nemocnici. O jej udelenie môžete požiadať na telefónnom čísle farského úradu alebo osobne.

Ak sa vysluhuje sviatosť doma, je potrebné pripraviť:

stôl prestretý bielym obrusom, kríž a dve horiace sviece.

Kým príde kňaz, odporúčame zotrvávať pri chorom v modlitbe.

Hromadne - vysluhujem pomazanie chorých počas svätej omše 11. februára, vo svetový deň chorých.  Vtedy ho môže prijať každý, kto dovŕšil 60-ty rok života, alebo sa nachádza v ťažkom zdravotnom stave. Upresnenie hodiny vysluhovania je ohlásené vo farských oznamoch pred spomenutým dňom.

Prosím, aby ste k chorému zavolali kňaza čím skôr. Veď práve táto sviatosť prináša chorému pokoj, silu a odvahu na premáhanie bolesti a ťažkostí.

Chorých, ktorí majú záujem o sviatosť zmierenia, pomazanie chorých a Eucharistiu v nemocnici v Nitre, nahláste na telefónnom čísle 0903-80 96 24.

 

Vyhľadávanie na stránke

Nezabudnite na blízkych

Dnes : Klement
Zajtra : Emília