Change font size

Increase size Decrease size Revert styles to default

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Cabaj-Čápor

Aktuality

Liturgický kalendár
Liturgické čítania na dnesSlovenské omše

 


Ochrana osobných údajov

 

Dozvedieť sa viac ... 


Pochod za život

 

pochod
Dozvedieť sa viac ... 

Sviatosť zmierenia

Naša ľútosť nad hriechmi sa musí podobať ľútosti márnotratného syna, ktorý vstúpil do seba, uznal svoju veľkú úbohosť, a tiež straty, ktoré utrpel, keď opustil tak dobrého otca

J. M. Vianney

Keďže nový život milosti, ktorý sme dostali v krste, neodstránil slabosť ľudskej prirodzenosti ani náklonnosť na hriech (čiže žiadostivosť), Kristus ustanovil túto sviatosť na obrátenie pokrstených, ktorí sa od neho hriechom vzdialili (KKC 297).

 

Sviatosť zmierenia (spoveď) vysluhujeme pondelok až piatok pol hodinu pred sv. omšou

V prvopiatkovom týždni spovedáme v utorok a štvrtok jednu hod. a v piatok pol hodinu do začiatku sv. omše vo filiálnom kostole v časti Cabaj, v pondelok, stredu a piatok jednu hod. do začiatku sv. omše vo farskom kostole v časti Čápor.

                              

V prípade potreby prídem vyslúžiť sviatosť zmierenia chorým priamo k lôžku. Spoveď chorých prosím včas nahlásiť telefonicky, alebo osobne po sv. omši.

  Chorých, ktorí majú záujem o sviatosť zmierenia, pomazanie chorých a Eucharistiu v nemocnici v Nitre nahláste na telefónnom čísle 0903-80 96 24. 

 

Vyhľadávanie na stránke

Nezabudnite na blízkych

Dnes : Klement
Zajtra : Emília