Change font size

Increase size Decrease size Revert styles to default

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Cabaj-Čápor

Aktuality

Liturgický kalendár
Liturgické čítania na dnesSlovenské omše

 


Ochrana osobných údajov

 

Dozvedieť sa viac ... 


Pochod za život

 

pochod
Dozvedieť sa viac ... 

Kostoly

Farský kostol Sv. Michala archanjela z roku 1780

Kostol bol postavený v roku 1780, pôvodne v barokovom slohu. V roku 1948 bol rozšírený o krížovú loď a svätyňu a tým bol pôvodný sloh kostola narušený.  Súčasný interiér kostola prevažne nie je pôvodný. Z pôvodného interiéru sa zachoval:

• klasicistický obraz sv. Michala archanjela – olejomaľba na plátne z konca 18. storočia,
• neskorobarokový zvonec  z konca 18 storočia umiestnený v presbytériu pri vstupe do sakristie,
• časť pôvodnej klasicistickej krstiteľnice z tesaného pieskovca,
• socha  vzkrieseného Krista  - polychromovaná drevorezba, ľudová práca z prvej polovice 19. storočia.

Majiteľom kostola je Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Cabaj – Čápor.

Filiálny kostol Najsvätejšej Trojice z roku 1750

Kostol bol postavený v roku 1750, pôvodne v barokovom slohu. Je postavený z pálených tehál a z kameňa. Pôvodne bol pokrytý šindľom. Kostol na začiatku nemal vežu. V roku 1789 pristavili drevenú vežu a umiestnili do nej dva malé zvony. Veža sa zvonením natoľko otriasala, že pukol predný kostolný múr. Murovanú vežu postavili až v roku 1791. 

Počas druhej sv. vojny v roku 1944 bol kostol zasiahnutý a veľmi poškodený. Zrútil sa plafón lode kostola. Ešte za vojny bol opravený, ale nie podľa pôvodného slohu, plafón kostola je odvtedy rovný. 

Pod kostolom je krypta a okolo kostola cintorín. Vchod do krypty bol zvonku, vedľa veže zo strany sakristie. Vchod do krypty bol v polovici 20. stor. zamurovaný. Krypta bola určená per rodinu Gebirth.

Súčasný interiér kostola nie je prevažne pôvodný. Z pôvodného interiéru sa zachoval klasicistický obraz sv. Trojice z konca 18. Storočia olejomaľba na plátne. Nad hlavným vchodom do kostola sa nachádza súsošie sv. Trojice. Majiteľom kostola je Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Cabaj – Čápor.

Kaplnky

Čápor:
• Lurdská  jaskyňa sa nachádza pred farským kostolom sv. Michala archanjela v Čápore. Postavená bola v roku 1982 počas pôsobenia vdp. Jozefa Dašku. Postupne v ďalších rokoch boli na jej priečelí umiestnené ďakovné tabuľky niektorých farníkov.

Cabaj:

• V centre obce časti Cabaj sa nachádzala kamenná súsošie svätej Trojice, ktorá pravdepodobne pochádza z druhej polovice 18. storočia. Podľa ústnej tradície sochu dala postaviť akási nábožná rodina na mieste, kde bol predtým pranier, alebo klietka hanby. V minulosti na sviatok Najsv. Trojice chodievala k súsošiu procesia. Za pôsobenia vdp. Mareka Kotlárika, v roku 2002, bola socha Najsvätejšej Trojice umiestnená na priečelie cabajského kostola. Na pôvodné miesto bola situovaná kópia tohto súsošia

• V  časti Cabaj nachádza súsošie – tri kamenné sochy: sv. Jozefa , ženícha Panny Márie, sv. Anny a sv. Jána Nepomuckého, postavené v trojhrane. Súsošie požehnal 3. októbra 1796 dekan Anton Schaffarovichom. Súsošie dal postaviť osv. p. barón Jozef Szorenyi. Dnes sa súsošie nachádza v záhrade rodiny Štefana Ondriseka, ktorá zaobstaráva i všetky jej potrebné úpravy.

V roku 1998 za pôsobenia vdp. Mareka Kotlárika bola pred filiálnym kostolom v Cabaji postavená Lurdská jaskynka.

 

Vyhľadávanie na stránke

Nezabudnite na blízkych

Dnes : Klára
Zajtra : Simona a Šimon