Change font size

Increase size Decrease size Revert styles to default

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Cabaj-Čápor

Aktuality

Liturgický kalendár
Liturgické čítania na dnesSlovenské omše

 


Ochrana osobných údajov

 

Dozvedieť sa viac ... 


Pochod za život

 

pochod
Dozvedieť sa viac ... 

Sviatosti

 

Slovo „sviatosť“ znamená „svätú vec“, „tajomstvo“. Toto slovo označuje spoločný názov pre sedem sviatostí, ktoré ustanovil Ježiš Kristus. Boh pozná človeka, vie, že je založený zmyslovo a reaguje a spúšťa abstraktné myslenie na popud zmyslového vnímania (videnie, dotyk a pod.). Preto Boh človekovi vychádza v ústrety, aby lepšie vnímal milosti a volí pri stretnutiach znaky, ktoré sú všeobecne ľudské a prístupné: - chlieb a víno, aby v Eucharistii vyjadril potrebu pokrmu pre život aj v duchovnom zmysle, alebo vodu ako prostriedok na očisťovanie.

Tridentský koncil (1545 - 1563) v roku 1547 pevne stanovil počet Ježišom ustanovených sviatostí:
1. Krst
2. Birmovanie
3. Eucharistia (Sviatosť Oltárna)
4. Sviatosť zmierenia (pokánie)
5. Pomazanie chorých (nemocných)
6. Posvätná vysviacka (Posvätenie kňazstva)
7. Manželstvo

Pri sviatostiach pre ich platnosť nezáleží na osobnej dispozícii sprostredkovateľa (vysluhovateľa), pretože prvotným vysluhovateľom všetkých sviatostí je sám Ježiš Kristus. On krstí, odpúšťa, učí a vedie, aj keď vysluhovateľ (napr. kňaz) je nehodný. Znaky, ktoré sa pri sviatostiach používajú - slová, víno, chlieb, voda - nás majú upozorňovať na fakt, že prostredníctvom vecí tohto sveta dosahujeme svoju spásu.

Sviatosti v nás spôsobujú, obnovujú a rozhojňujú Boží život. No často môžeme počuť zlomyseľné pripomienky: „Chodí na prijímanie, ku sviatostiam a vôbec nie je lepší... ani to na ňom nevidieť!“ Prečo sa pôsobenie Ducha Svätého v prijímaných sviatostiach neprejavuje rovnako u všetkých veriacich? Viete, slnko svieti na celý dom. No i napriek tomu nie v každej izbe je rovnaké svetlo a teplo. Prečo? Odpoveď je jednoduchá. V jednej izbe sú okná otvorené dokorán, v druhej sú síce okná otvorené, ale veľmi malé. Niekde sú sklá okien zafúľané, inde sú zatiahnuté závesy a pod. Tak je to aj s pôsobením Ducha Svätého vo sviatostiach. Záleží len od nás, ako dary Ducha prijímame, ako sme pre ne otvorení a prístupní.

 

Vyhľadávanie na stránke

Nezabudnite na blízkych

Dnes : Klára
Zajtra : Simona a Šimon